Лекарства по магистрална и фармакопейна рецептура

Лекарства на място в аптеката в гр. Гоце Делчев по фармакопейна или магистрална рецептура.
Лекарства по магистрална или фармакойна рецептура

Ние от аптеки „Авицена“ можем да приготвим за вас лекарства на място в аптеката по фармакопейна или магистрална рецептура, но какво означава това?

Лекарства, приготвяни на място в аптеката по магистрална рецептура, са предписани от лекар- специалист по негово предписание или утвърдена рецептура и са предназначени за определен пациент. Лекарства приготвяни по фармакопейна рецептура са лекарствени продукти, които се приготвят на място в аптеката по рецептура от акуално действаща фармакопея.

Фармакопеята е книга, която е изключително важна за фармацията и лекарствата, в нея по азбучен ред са подредени всички лекарства, растения, анализи и рецептури за приготвяне на лекарствени продукти.

Основно предимство при приготвянето на така наречените екстрепорални (ex tempore lat.) е че те са изцяло съобразени и ориентирани към конкретния пациент, неговото здравословно състояние и специфично заболяване.